Значителен процент от бюджета за нов проект се инвестира в сградната обвивка. Проектът по тази част не е задължителен пред институциите, но ние вярваме, че е изключително важно специалист да разработи инженеринга.Основната цел на Хил Стръкчър ООД е да изготви проект, който напълно отговаря на очакванията за дизайн, качество и енергийна ефективност на възможно най-добра цена. Още на ниво проектиране ние можем да решим ключови проблеми, с които се сблъсква всеки ИНВЕСТИТОР :

  • Бюджет - Проектът на фасадната ситема дава възможност да се определи точен бюджет с разлика до 3% (значителна част от общия бюджет на сградата се предвижда именно за фасадата).
  • Време - Качественият проект спестява загубата на време в изпълнението на по-сложни детайли на строителната площадка, както и намаляването на грешките при изпълнение на детайлите.
  • Риск от спекулации в количестовото материали - Хил Стръкчър ООД работи изцяло в интерес на своя клиент. Нашият проектантски екип е независим от фирмите производители и изпълнители на фасадните системи. Изготвяйки проекта, ние елиминираме рискa последните да спекулират с количеството на необходимите материали.
  • Намаляване на разходите - ние изготвяме подробни статически изчисления за всеки един елемент от фасадната система (включително винтове и нитове), което е важно за определяне на точния брой крепежни елементи, както и на необходимите дебелини на профили и фасадни панели. Също така в предпроектната фаза активно подпомагаме архитекта в избирането на оптимален растер с минимален процент скрап. Понякога съвсем дребна промяна на растера може да даде сериозни отражения в количеството материал.
  • Помощ при избор на материалите - Съвременната архитектура изисква иновативни фасадни решения. Технологиите се променят с бързи темпове и навлизат все повече и повече нови продукти, които да отговарят на изискванията на всеки архитект и инвеститор. Нашият екип консултира своите клиенти при избора на точния материал, показвайки положителните и отрицателните качества на всяко предложение.
  • Сигурност и надеждност - Подробните статически изчисления на фасадната конструкция дават увереност, че тя ще е устойчива при ветрово и снегово натоварване.

УСЛУГИ:

Ние предлагаме инженерни услуги за проектирането на цялостната сградна обвивка. Фасадните системи и материали са внимателно селектирани, за да отговарят на изискванията за устойчивост на атмосферни влияния, структурна устойчивост, взаимодействие със строителната основа, комфорт на обитателите, енергийна ефективност, слънцезащита, конденз, дълготрайност, устойчивост, пропускливост на светлина, поведение при пожар, сигурност, безопасност и надежност при експоатация, поддръжка и възможност за изграждане. 

 

МАТЕРИАЛИ:

·   стъкло

·   метални панели

·   естествен и изкуствен камък

·   HPL

·   керамика

·   бетонни панели

·   бетонни панели, армирани със стъклени нишки 

·   фасадни тухлени панели

·   фасадни системи

·   и др.

Close Menu